1. (Source: ssd-ak, via ishinou)

   

 2.  

 3.  

 4. (Source: tsu-sama, via yamaguchi-kenji)

   

 5. (Source: cute-inga, via chiisai-hope)

   

 6. (Source: shoujonotes)

   

 7. manga-stills:

  Yankee-kun to Megane-chan

  (via the-wong)

   

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13.  

 14. (Source: gurrenlagging)

   

 15. (Source: asenshi, via pampukin)